Semmetje11lolly
Cool?

LET OP! Er is een 2.0 van deze command! Die is stukken beter!

summon falling_block ~ ~1 ~ {Block:stone,Time:1,Passengers:[{id:falling_block,Block:redstone_block,Time:1,Passengers:[{id:falling_block,Block:activator_rail,Time:1,Passengers:[{id:commandblock_minecart,Command:"gamerule commandBlockOutput false"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~2 ~-3 ~-1 ~18 ~-1 ~2 stained_hardened_clay 3 hollow"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~2 ~-2 ~-1 ~18 ~-2 ~2 stained_glass 11 0 stained_hardened_clay"},{id:commandblock_minecart,Command:" tellraw @p {\"text\":\"Achtbaan Item door Semmetje11lolly geïnstalleerd!\",\"color\":\"green\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~1 ~-3 ~ wall_sign 4 0 {Text1:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\"}\",Text2:\"{\\\"text\\\":\\\"VERNIETIG\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\"}\",Text3:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\"}\",Text4:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\",\\\"clickEvent\\\":{\\\"action\\\":\\\"run_command\\\",\\\"value\\\":\\\"fill ~ ~ ~-1 ~17 ~2 ~2 air\\\"}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~1 ~-2 ~ wall_sign 4 0 {Text1:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\"}\",Text2:\"{\\\"text\\\":\\\"INFO\\\",\\\"color\\\":\\\"green\\\",\\\"clickEvent\\\":{\\\"action\\\":\\\"run_command\\\",\\\"value\\\":\\\"say Bekijk de uitleg video op mijn kanaal hoe je de items krijgt!\\\"}}\",Text3:\"{\\\"text\\\":\\\"[!]\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\"}\",Text4:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\"}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~1 ~-1 ~ wall_sign 4 0 {Text1:\"{\\\"text\\\":\\\"Achtbaan Items\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\"}\",Text2:\"{\\\"text\\\":\\\"1.11+\\\",\\\"color\\\":\\\"aqua\\\"}\",Text3:\"{\\\"text\\\":\\\"door\\\",\\\"color\\\":\\\"yellow\\\"}\",Text4:\"{\\\"text\\\":\\\"Semmetje11lolly\\\",\\\"color\\\":\\\"yellow\\\"}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~3 ~-2 ~ ~17 ~-2 ~1 chain_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~10 ~-2 ~1 ~7 ~-2 ~1 repeating_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~11 ~-2 ~1 chain_command_block 12"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~12 ~-2 ~1 repeating_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~13 ~-2 ~1 chain_command_block 12"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~14 ~-2 ~1 repeating_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~16 ~-2 ~1 ~15 ~-2 ~1 chain_command_block 12"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~17 ~-2 ~1 repeating_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~17 ~-2 ~ chain_command_block 3"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~16 ~-2 ~ chain_command_block 13"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~15 ~-2 ~ repeating_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~13 ~-2 ~ ~14 ~-2 ~ chain_command_block 13"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~12 ~-2 ~ repeating_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~10 ~-2 ~ ~11 ~-2 ~ chain_command_block 13"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~9 ~-2 ~ repeating_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~-2 ~ ~8 ~-2 ~ chain_command_block 13"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~6 ~-2 ~ repeating_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~4 ~-2 ~ ~5 ~-2 ~ chain_command_block 13"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~-2 ~ repeating_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Knop1_poort] ~ ~ ~ detect ~ ~2 ~ air 0 /kill @e[type=armor_stand,name=Knop1_poort,c=1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~8 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Poort1] ~ ~ ~ detect ~ ~2 ~ air 0 /kill @e[type=armor_stand,name=Poort1,c=1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~9 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Knop1] ~ ~ ~ detect ~ ~2 ~ air 0 /kill @e[type=armor_stand,name=Knop1,c=1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~10 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Station1] ~ ~ ~ detect ~ ~2 ~ air 0 /kill @e[type=armor_stand,name=Station1,c=1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~11 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Poort1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ stone\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~12 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Knop1_poort] ~ ~ ~ testforblock ~ ~2 ~ wooden_button 5\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~13 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Poort1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ redstone_torch\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~14 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Knop1_poort] ~ ~ ~ testforblock ~ ~2 ~ wooden_button 13\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~15 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" kill @e[type=villager,name=Knop1_poort]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~16 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Knop1_poort] ~ ~ ~ summon armor_stand ~ ~-2 ~ {CustomName:Knop1_poort,Invisible:1b}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~17 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Knop1_poort] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ wooden_button 5\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~17 ~-2 ~ {auto:1,Command:\"kill @e[type=villager,name=Poort1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~16 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Poort1] ~ ~ ~ summon armor_stand ~ ~-2 ~ {CustomName:Poort1,Invisible:1b}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~15 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Poort1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ spruce_fence_gate 1\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~14 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Station1] ~ ~ ~ setblock ~ ~2 ~1 rail\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~13 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Station1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ stone\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~12 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Knop1] ~ ~ ~ testforblock ~ ~2 ~ stone_button 5\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~11 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Station1] ~ ~ ~ setblock ~ ~2 ~1 barrier\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~10 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Station1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ redstone_torch\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~9 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=armor_stand,name=Knop1] ~ ~ ~ testforblock ~ ~2 ~ stone_button 13\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~8 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" kill @e[type=villager,name=Knop1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Knop1] ~ ~ ~ summon armor_stand ~ ~-2 ~ {CustomName:Knop1,Invisible:1b}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Knop1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ stone_button 5\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" kill @e[type=villager,name=Station1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Station1] ~ ~ ~ summon armor_stand ~ ~-2 ~ {CustomName:Station1,Invisible:1b}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~-2 ~ {auto:1,Command:\" execute @e[type=villager,name=Station1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ golden_rail\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~ ~ ~1 command_block 0 0 {Command:\"fill ~ ~-3 ~-1 ~ ~ ~ air\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~ ~-1 ~1 redstone_block"},{id:commandblock_minecart,Command:"kill @e[type=commandblock_minecart,r=1]"}]}]}]}
Semmetje11lolly